Jeg ønsker å finne løsninger ved ulike typer oppdrag. Nye utfordringer tar jeg og utfører så godt jeg kan, for å få erfaringer. Jeg ønsker og vil bidra med at bedrifter kan løftes opp på et enda høyere nivå. Ved portofolio kan du se alt fra oppdrag, pressefoto og kurs prosjekter.